زندگی مدرن

بعدها یاد گرفتم موقع فکر کردن جواب سلام دیگران را هم بدهم، با دوستانم بگو بخند کنم، غذا بخورم، به خرید بروم و...
این وسط تنها مشکل خیره ماندن به دیوار روبرو میماند که آن هم با احداث چند دیوار فرضی جدید در سمت های راست، چپ و پشت سر برطرف شد!

/ 7 نظر / 24 بازدید
هستی

شعراتون قشنگ بودن دیگه شعر نمی نویسین؟[خنثی]

فاطمه

ایشاا... امام رضا شفات بده... حالا فک کردی چارتا دکل ساختی میتونی دیوارم بسازی...[ابرو]

مهتاب

ینی قبلن دوستات غذامیخوردن !فقط نگاشون میکردی؟؟[تعجب]

تامی

علل الحساب برو واسه تولد داداشت یه چیزی بخر بعد بشین دیوار درست کن ...[چشمک]

مهتاب

خيلي قشنگ بود! اينم خيلي خوب درك كردم....!!

شين ت ب

سلام، سال نو مبارك كم پيش مياد اينو در مورديه نوشته بگم. فوق العاده بود موفق و پيروز باشيد يا حق